Yksityisyysehdot

Tietosuojaseloste 10.4.2019

Rekisterinpitäjä:

Mikko Kankainen

Kuvaalantie 55

51720 RAHULA

kuvaus@kankainen.org


Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
Kerään myös tietoja tuotteiden toimittamiseen.

Henkilötietojasi vastaanottavat

– Mikko Kankainen

– Sinä jos keskustelemme esim. Sähköpostilla.


Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

– oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jatka